Tanıtım Videomuz EN

AKIŞKAN YATAK

Akışkan Yatak Teknolojisi

Akışkan Yatak Teknolojisi

Akışkan yataklı yanma, katı yakıtları yakmak için kullanılan bir yakma teknolojisidir. Bir katı parçacık, belirli koşullar altında basınçlı bir ortamdan geçtiğinde, geçtiği ortamın koşullara uyum sağlayarak akışkan bir hareket sergilendiği gözlemlenmiştir. Bu akışkanlık, katı parçacıkların durumunun statikten dinamiğe dönüşmesine neden olur.

Akışkan Yataklı Yanma, cebri çekiş fanı tarafından yanma odasına hava sağlanması sonucu oluşur. Yanma odasında, kum (kabarma için kullanılır) yatak üzerine konur ve akışkanlaştırmadan önce ısıtılır. Hava, yanma odası yatağına monte edilen nozullar aracılığıyla dağılır. Nozulların üstünde; kum, havanın yukarı doğru hareketine karşı çıkar. Ancak yeterli hızlarda havanın uyguladığı basınç kumun ağırlığına eşit olduğunda kumun akışkanlaşması meydana gelir. Sonrasında yakıt, önceden ısıtılmış kabarmış-akışkan kuma beslenir ve yanması sağlanır. Bu fenomen ayrıca yakıtın tam yanmasını sağlar. Yanma sırasında açığa çıkan ısı, çevredeki kazan borularını ısıtır ve buhar üretir. Kabarcıklı Akışkan Yataklı yanmanın başlıca avantajları, gelişmiş termal verimlilik ve homojen kül edinimidir.